Шофьорски курс по член 157 от ЗДВП


 taking_back_driving_licence

 Курсът за възстановяване на правото за управление на МПС по член 157 от ЗДВП (отнето свидетелство за правоуправление на МПС ) е предназначен за онези водачи, на които са отнети всички контролни точки. След изтичането срока на наказанието, водачът трябва да премине успешно психотест, след което има право да започне курсът за възстановяване на шофьорската книжка.

 След като водачът изтърпи своето наказание и премине успешно през курса за възстановяване на шофьорски права и съответните изпити пред ИААА, същият възвръща правото си на управление на МПС.

Курс за възстановяване на шофьорски права


Курсът е само теоретичен като е с продължителност от 40 учебни часа.

 

Изпитът представлява:

  • Теоретична част - решаване на теоретични въпроси за 40 минути. За да бъде успешно издържан, е необходимо кандидатът да получи максимум 10 наказателни точки.

 

  • Практическа част  - шофиране с учебния автомобил в градски условия. За да бъде успешно издържан, е необходимо водачът да получи максимум 9 наказателни точки.

Необходими документи и изисквания


tick_red_2Да са изминали шест месеца от датата, на която е върнато свидетелството за управление на МПС.

tick_greenСертификат за преминат успешно психотест

tick_blueДиплома за завършено образование

tick_yellowСнимка формат за документи - 1 брой  

tick_red_2Заповед - заверена от КАТ за отнемане на свидетелството за управление на МПС и изтърпяно наказание.

Цени и такси


 

     Цена на курса: 240 лева                                                            Изпитни такси: 210 лева