Условия за записване


   За да се запишете на шофьорски курс кат. "В"  е необходимо:

 • да сте навършили 17 години и 9 месеца  
 • лична карта
 • диплома за завършено образование
 • снимка формат за документи - 1 брой  

Теоретична част 


  Теоретичната част е в рамките на 10 работни дни и включва 40 учебни часа. По време на занятията, курсистите са запознават с правилата за безопасно движение по пътищата, както и с общото устройство на автомобила. Учебните часове се провеждат след 17:30 часа. Практическа част


  Практическата част е в обем от 31 учебни часа, включваща управление в градски и извънградски условия като продължителността ѝ е между 30 и 40 дни.

 Обучението има за цел да Ви подготви за реалните условия, с които ще се сблъскате на пътя в утрешния ден, да бъдете дисциплинирани и толерантни водачи, защото спазването на правилата за движение и бистрия ум спасяват много човешки животи.

 По време на практическото обучение курсистите придобиват умения и навици за управление на автомобила при следните следните условия:

 • управление в градска среда
 • потегляне по наклон 
 • паркиране - перпендикулярно, успоредно
 • извънградско управление и автомагистрала 

 Графикът на учебните часове се изготвя съвместно с инструктора, като обучаемият има правото да изрази своите предпочитания за деня и часа, в който ще се преведе кормуването. След края на всяко занятие, курсиста получава обратна връзка в рамките на около 5 минути, която се състои от анализ на действията случили се по време на учебния час. 

 Като райони за практическите занятия няма ограничение, но предимно се провеждат в следните комплекси:

 • Гео Милев, Редута
 • Слатина, Дружба
 • Младост, Студенски град
 • Изток, Дианабад
 • Сухата Река, Хаджи Димитър 

Изпити пред ИААА


   Изпитите се провеждат веднага след успешното приключване на обучението и вътрешните изпити.

 Теоретичният изпит се състои от 45 въпроса на таблет като продължителността му е 40 минути. Изпитът се провежда в сградата на ИААА, намираща се на адрес: гр . София ул "Витиня" № 1

 Практическата част представлява шофиране с учебния автомобил като времетраенето е един учебен час - 40 минути.

Полезно


Цената на курса


 • 1111 лева 

без включени изпитни такси

tick_greenс възможност за плащане на две вноски 

Бонуси: 

 • цена на курса - при еднократно предварително заплащане на пълната му стойност (1111 лева) 3 безплатни допълнителни учебни часа 

 

Изпитни такси


 • Вътрешен изпит теория - 20 лева 
 • Вътрешен изпит практика - 30 лева 
 • Изпит теория пред ИААА - 80 лева 
 • Изпит практика пред ИААА - 80 лева